Significado y pronunciación de 谁

Palabra simplificada
Palabra tradicional

谁 español definición

shuí

 • oms

Niveles de HSK


Ejemplos de oraciones con 谁

 • 你听,谁来了?
  Nǐ tīng, shuí láile?
 • 漂亮的女人是谁?
  Piàoliang de nǚrén shì shuí?
 • 刚才是谁来的电话?
  Gāngcái shì shuí lái de diànhuà?
 • 现在是谁管理这座房子?
  Xiànzài shì shuí guǎnlǐ zhè zuò fángzi?
 • 有谁想参加乒乓球比赛?
  Yǒu shuí xiǎng cānjiā pīngpāng qiú bǐsài?

Palabras que contienen 谁 , por nivel de HSK