Significado y pronunciación de 中国

中国
Simplified word
中國
Traditional word

中国 español definición

zhōng guó

 • (n.) China

HSK level


Caracteres

 • (zhōng): en
 • (guó): país

Ejemplos de oraciones con 中国

 • 中国人说汉语。
  Zhōngguó rén shuō hànyǔ.
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 你是中国人吗?
  Nǐ shì zhōngguó rén ma?
 • 我在中国住了三年。
  Wǒ zài zhōngguó zhùle sān nián.
 • 我星期三请中国。
  Wǒ xīngqísān qǐng zhōngguó.