Significado y pronunciación de 可爱

可爱
Simplified word
可愛
Traditional word

可爱 español definición

kě ài

 • (adj.) mono
 • guapo
 • simpático

HSK level


Caracteres

 • (kě): lata
 • (ài): amor

Ejemplos de oraciones con 可爱

 • 你的儿子真可爱。
  Nǐ de érzi zhēn kě'ài.
 • 妹妹是个活泼可爱的小女孩。
  Mèimei shìgè huópō kě'ài de xiǎo nǚhái.
 • 女儿的脸圆圆的,很可爱。
  Nǚ'ér de liǎn yuán yuán de, hěn kě'ài.