Significado y pronunciación de 怎么

怎么
Simplified word
怎麽
Traditional word

怎么 español definición

zěn me

 • (pron.) ¿cómo?

HSK level


Caracteres

 • (zěn): cómo
 • (me): qué

Ejemplos de oraciones con 怎么

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 你怎么去北京?
  Nǐ zěnme qù běijīng?
 • 我们去看电影,怎么样?
  Wǒmen qù kàn diànyǐng, zěnme yàng?
 • 再来点儿水果,怎么样?
  Zàilái diǎn er shuǐguǒ, zěnme yàng?