Significado y pronunciación de 生意

生意
Simplified/traditional word

生意 español definición

shēng yì

 • (n.) negocio

HSK level


Caracteres

 • (shēng): dar a luz
 • (yì): sentido

Ejemplos de oraciones con 生意

 • 最近我们的生意很火。
  Zuìjìn wǒmen de shēngyì hěn huǒ.
 • 他的生意越做越大。
  Tā de shēngyì yuè zuò yuè dà.
 • 他做生意赚了不少钱。
  Tā zuò shēngyì zhuàn liǎo bù shǎo qián.