Définition et prononciation de 超市

超市
Simplified/traditional word

超市 en Français

chāo shì

 • supermarché (en abrégé.)
 • CL: 家[jia1]

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (chāo): dépasser, super
 • (shì): marché

Phrases d'exemple avec 超市

 • 我去超市买点儿菜。
  Wǒ qù chāoshì mǎidiǎn er cài.
 • 这家超市里的东西比较便宜。
  Zhè jiā chāoshì lǐ de dōngxī bǐjiào piányí.
 • 超市里有很多种新鲜水果。
  Chāoshì li yǒu hěnduō zhǒng xīnxiān shuǐguǒ.
 • 超市里有各种水果。
  Chāoshì li yǒu gè zhǒng shuǐguǒ.