Significato e pronuncia di 到

Carattere semplificato / tradizionale

到 definizione italiana

dào

 • per

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 到

 • 从家到学校很远。
  Cóng jiā dào xuéxiào hěn yuǎn.
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 从我家到公司,开车要 20 分钟。
  Cóng wǒjiā dào gōngsī, kāichē yào 20 fēnzhōng.
 • 我早上 9 点到公司。
  Wǒ zǎoshang 9 diǎn dào gōngsī.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.

Parole che contengono 到, per livello di HSK