Significato e pronuncia di 多

Carattere semplificato / tradizionale

多 definizione italiana

duō

 • molti

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 多

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 这里的人很多。
  Zhèlǐ de rén hěnduō.
 • 你儿子多大了?
  Nǐ érzi duōdàle?

Parole che contengono 多, per livello di HSK