Significato e pronuncia di 姓

Carattere semplificato / tradizionale

姓 definizione italiana

xìng

 • nome

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 姓

 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 我姓张。
  Wǒ xìng zhāng.
 • 请在表格里填上您的姓名。
  Qǐng zài biǎogé lǐ tián shàng nín de xìngmíng.

Parole che contengono 姓, per livello di HSK