Significato e pronuncia di 就

Carattere semplificato / tradizionale

就 definizione italiana

jiù

 • sopra

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 就

 • 我女儿 9 个月就会走了。
  Wǒ nǚ'ér 9 gè yuè jiù huì zǒule.
 • 他就是我们的汉语老师。
  Tā jiùshì wǒmen de hànyǔ lǎoshī.
 • 我吃了饭就去你那里。
  Wǒ chīle fàn jiù qù nǐ nàlǐ.
 • 我就知道他会来的。
  Wǒ jiù zhīdào tā huì lái de.
 • 我一到家就给他打电话。
  Wǒ yī dàojiā jiù gěi tā dǎ diànhuà.

Parole che contengono 就, per livello di HSK