Significato e pronuncia di 得

Carattere semplificato / tradizionale

得 definizione italiana

 • ottenere

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 得

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 电脑卖得贵。
  Diànnǎo mài dé guì.
 • 我知道他走得慢。
  Wǒ zhīdào tā zǒu dé màn.
 • 你走得太快了。
  Nǐ zǒu dé tài kuàile.
 • 你觉得这本书怎么样?
  Nǐ juédé zhè běn shū zěnme yàng?

Parole che contengono 得, per livello di HSK