Significato e pronuncia di 懂

Carattere semplificato / tradizionale

懂 definizione italiana

dǒng

 • capire

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 懂

 • 我能懂你。
  Wǒ néng dǒng nǐ.
 • 你的意思我懂了。
  Nǐ de yìsi wǒ dǒngle.
 • 懂。
  dǒng.
 • 他说得很明白,我懂了。
  Tā shuō dé hěn míngbái, wǒ dǒngle.
 • 这个对话比较简单,我能听懂。
  Zhège duìhuà bǐjiào jiǎndān, wǒ néng tīng dǒng.

Parole che contengono 懂, per livello di HSK