Significato e pronuncia di 次

Carattere semplificato / tradizionale

次 definizione italiana

 • volte

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 次

 • 我去年去中国三次。
  Wǒ qùnián qù zhōngguó sān cì.
 • 我去过一次北京。
  Wǒ qùguò yīcì běijīng.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.
 • 这个药一天吃三次。
  Zhège yào yītiān chī sāncì.
 • 这次考试,我得了 85分。
  Zhè cì kǎoshì, wǒ déliǎo 85 fēn.

Parole che contengono 次, per livello di HSK