Significato e pronuncia di 爱

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

爱 definizione italiana

ài

 • amore

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 爱

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 妈妈,我爱你。
  Māmā, wǒ ài nǐ.
 • 我爱吃米饭。
  Wǒ ài chī mǐfàn.
 • 我很爱穿那件白衣服。
  Wǒ hěn ài chuān nà jiàn bái yīfú.
 • 我最爱唱歌了,我给你们唱一个。
  Wǒ zuì ài chànggēle, wǒ gěi nǐmen chàng yīgè.

Parole che contengono 爱, per livello di HSK