Significato e pronuncia di 球

Carattere semplificato / tradizionale

球 definizione italiana

qiú

 • palla

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.

Parole che contengono 球, per livello di HSK