Significato e pronuncia di 生

Carattere semplificato / tradizionale

生 definizione italiana

shēng

 • partorire

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 生

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.

Parole che contengono 生, per livello di HSK