Significato e pronuncia di 约

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

约 definizione italiana

yuē

 • circa

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia

 • : to speak; to say;
 • : standard; norm; Taiwan pr. [huo4];

Esempi di frasi con 约

 • 他大约有三十多岁。
  Tā dàyuē yǒu sānshí duō suì.
 • 请节约用水。
  Qǐng jiéyuē yòngshuǐ.
 • 她开始和小李约会了。
  Tā kāishǐ hé xiǎo lǐ yuēhuìle.
 • 今天晚上我有个约会。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ yǒu gè yuēhuì.

Parole che contengono 约, per livello di HSK