Significato e pronuncia di 能

Carattere semplificato / tradizionale

能 definizione italiana

néng

 • può

Livelli HSK


Esempi di frasi con 能

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 我能坐在这儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè'er ma?
 • 我能坐在这(这儿)儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè (zhè'er) er ma?
 • 我能懂你。
  Wǒ néng dǒng nǐ.
 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.

Parole che contengono 能, per livello di HSK