Significato e pronuncia di 虎

Carattere semplificato / tradizionale

虎 definizione italiana

  • tigre

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 虎

  • 每次去动物园,儿子最喜欢看的就是老虎。
    Měi cì qù dòngwùyuán, érzi zuì xǐhuān kàn de jiùshì lǎohǔ.
  • 做事要认真,不能这么马虎。
    Zuòshì yào rènzhēn, bùnéng zhème mǎhǔ.
  • 稍微一马虎就会出错。
    Shāowéi yī mǎhǔ jiù huì chūcuò.

Parole che contengono 虎, per livello di HSK