Significato e pronuncia di 让

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

让 definizione italiana

ràng

 • permettere

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia

 • : Japanese variant of 讓|让;

Esempi di frasi con 让

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 请开门,让我进去。
  Qǐng kāimén, ràng wǒ jìnqù.
 • 请让我看一看。
  Qǐng ràng wǒ kàn yī kàn.
 • 他爸爸不让他来。
  Tā bàba bù ràng tā lái.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.

Parole che contengono 让, per livello di HSK