Significato e pronuncia di 识

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

识 definizione italiana

shí

 • conoscenza

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 识

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 我认识她的妈妈。
  Wǒ rènshí tā de māmā.
 • 这个字你认识吗?
  Zhège zì nǐ rènshí ma?
 • 我不认识那个男人。
  Wǒ bù rènshí nàgè nánrén.

Parole che contengono 识, per livello di HSK