Significato e pronuncia di 课

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

课 definizione italiana

 • classe

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 课

 • 请大家都到教室去上课。
  Qǐng dàjiā dōu dào jiàoshì qù shàngkè.
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 今天我们学习第一课。
  Jīntiān wǒmen xuéxí dì yī kè.
 • 现在,我们上课。
  Xiànzài, wǒmen shàngkè.
 • 7 点 50 了,快上课了
  7 Diǎn 50 le, kuài shàngkèle

Parole che contengono 课, per livello di HSK