Significato e pronuncia di 趣

Carattere semplificato / tradizionale

趣 definizione italiana

 • interesse

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 趣

 • 他对音乐极感兴趣。
  Tā duì yīnyuè jí gǎn xìngqù.
 • 我对中国文化很感兴趣。
  Wǒ duì zhōngguó wénhuà hěn gǎn xìngqù.
 • 李老师的课讲得很有趣。
  Lǐ lǎoshī de kè jiǎng dé hěn yǒuqù.
 • 这真是个有趣的梦!
  Zhè zhēnshi gè yǒuqù de mèng!
 • 我对艺术非常感兴趣。
  Wǒ duì yìshù fēicháng gǎn xìngqù.

Parole che contengono 趣, per livello di HSK