Significato e pronuncia di 边

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

边 definizione italiana

biān

 • lato

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 边

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 爸爸在我旁边。
  Bàba zài wǒ pángbiān.
 • 左边的那个杯子是你的,右边的是我的。
  Zuǒbiān dì nàgè bēizi shì nǐ de, yòubiān de shì wǒ de.

Parole che contengono 边, per livello di HSK