Significato e pronuncia di 进

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

进 definizione italiana

jìn

 • progredire

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 进

 • 请开门,让我进去。
  Qǐng kāimén, ràng wǒ jìnqù.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 妈妈把刚买的鱼放进了冰箱。
  Māmā bǎ gāng mǎi de yú fàng jìnle bīngxiāng.
 • 我把钱存进了银行。
  Wǒ bǎ qián cún jìnle yínháng.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.

Parole che contengono 进, per livello di HSK