Significato e pronuncia di 错

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

错 definizione italiana

cuò

 • sbagliato

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 错

 • 对不起,我错了。
  Duìbùqǐ, wǒ cuòle.
 • 你是对的,我错了。
  Nǐ shì duì de, wǒ cuòle.
 • 回答错了。
  Huídá cuòle.
 • 这里的环境很不错,在这里住很舒服。
  Zhèlǐ de huánjìng hěn bùcuò, zài zhèlǐ zhù hěn shūfú.
 • 请别生气,是我错了,对不起。
  Qǐng bié shēngqì, shì wǒ cuòle, duìbùqǐ.

Parole che contengono 错, per livello di HSK