Significato e pronuncia di 上网

上网
Parola semplificata
上網
Parola tradizionale

上网 definizione italiana

shàng wǎng

  • vai online

HSK level


Carattere

  • (shàng): sopra
  • (wǎng): rete

Esempi di frasi con 上网

  • 我上网去看看新闻。
    Wǒ shàngwǎng qù kàn kàn xīnwén.