Significato e pronuncia di 公园

公园
Parola semplificata
公園
Parola tradizionale

公园 definizione italiana

gōng yuán

 • parco

HSK level


Carattere

 • (gōng): pubblico
 • (yuán): giardino

Esempi di frasi con 公园

 • 姐姐跟妈妈一起去公园了。
  Jiějiě gēn māmā yīqǐ qù gōngyuánle.
 • 我家附近有个公园,我常去那里散步。
  Wǒjiā fùjìn yǒu gè gōngyuán, wǒ cháng qù nàlǐ sànbù.
 • 公园里到处都是鲜花。
  Gōngyuán lǐ dàochù dōu shì xiānhuā.
 • 我去公园里活动活动。
  Wǒ qù gōngyuán lǐ huódòng huódòng.
 • 公园里空气非常新鲜。
  Gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng xīnxiān.