Significato e pronuncia di 决定

决定
Parola semplificata
決定
Parola tradizionale

决定 definizione italiana

jué dìng

 • decidere

HSK level


Carattere

 • (jué): decidere
 • (dìng): impostato

Esempi di frasi con 决定

 • 这件事是经理决定的。
  Zhè jiàn shì shì jīnglǐ juédìng de.
 • 他已经做出了决定。
  Tā yǐjīng zuò chūle juédìng.
 • 我们决定明天去爬山。
  Wǒmen juédìng míngtiān qù páshān.