Significato e pronuncia di 可以

可以
Parola semplificata / tradizionale

可以 definizione italiana

kě yǐ

 • può

HSK level


Carattere

 • (kě): può
 • (yǐ): per

Esempi di frasi con 可以

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 你可以开我的车去上班。
  Nǐ kěyǐ kāi wǒ de jū qù shàngbān.
 • 这个菜做得还可以。
  Zhège cài zuò dé hái kěyǐ.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?