Significato e pronuncia di 右边

右边
Parola semplificata
右邊
Parola tradizionale

右边 definizione italiana

yòu bian

 • giusto

HSK level


Carattere

 • (yòu): giusto
 • (biān): lato

Esempi di frasi con 右边

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 左边的那个杯子是你的,右边的是我的。
  Zuǒbiān dì nàgè bēizi shì nǐ de, yòubiān de shì wǒ de.
 • 王医生右边那个人是谁?
  Wáng yīshēng yòubiān nàgè rén shì shuí?