Significato e pronuncia di 否则

否则
Parola semplificata
否則
Parola tradizionale

否则 definizione italiana

fǒu zé

  • altrimenti

HSK level


Carattere

  • (fǒu): no
  • (zé): poi

Esempi di frasi con 否则

  • 我们现在出发吧,否则会迟到的。
    Wǒmen xiànzài chūfā ba, fǒuzé huì chídào de.