Significato e pronuncia di 告诉

告诉
Parola semplificata
告訴
Parola tradizionale

告诉 definizione italiana

gào su

 • raccontare

HSK level


Carattere

 • (gào): far sapere
 • (sù): lamentarsi

Esempi di frasi con 告诉

 • 你能告诉我学校怎么走吗?
  Nǐ néng gàosù wǒ xuéxiào zěnme zǒu ma?
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 把你的意思告诉我吧。
  Bǎ nǐ de yìsi gàosù wǒ ba.