Significato e pronuncia di 客厅

客厅
Parola semplificata
客廳
Parola tradizionale

客厅 definizione italiana

kè tīng

  • soggiorno

HSK level


Carattere

  • (kè): cliente
  • (tīng): sala

Esempi di frasi con 客厅

  • 爸爸正在客厅看电视呢。
    Bàba zhèngzài kètīng kàn diànshì ne.
  • 客厅正面的墙上,正中挂着父的画像。
    Kètīng zhèngmiàn de qiáng shàng, zhèngzhòng guàzhe fù de huàxiàng.