Significato e pronuncia di 已经

已经
Parola semplificata
已經
Parola tradizionale

已经 definizione italiana

yǐ jīng

 • già

HSK level


Carattere

 • (yǐ): già
 • (jīng): attraverso

Esempi di frasi con 已经

 • 我来中国 1 个月了,已经会用筷子了。
  Wǒ lái zhōngguó 1 gè yuèle, yǐjīng huì yòng kuàizile.
 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.
 • 我们已经吃完饭了。
  Wǒmen yǐjīng chī wán fànle.
 • 这个词是什么已经?
  Zhège cí shì shénme yǐjīng?