Significato e pronuncia di 影响

影响
Parola semplificata
影響
Parola tradizionale

影响 definizione italiana

yǐng xiǎng

  • influenze

HSK level


Carattere

  • (yǐng): ombra
  • (xiǎng): squillare

Esempi di frasi con 影响

  • 请不要影响别人休息。
    Qǐng bùyào yǐngxiǎng biérén xiūxí.
  • 环境对人有很大的影响。
    Huánjìng duì rén yǒu hěn dà de yǐngxiǎng.