Significato e pronuncia di 打篮球

打篮球
Parola semplificata
打籃球
Parola tradizionale

打篮球 definizione italiana

dǎ lán qiú

 • giocare a pallacanestro

HSK level


Carattere

 • (dǎ): colpire
 • (lán): cestino
 • (qiú): palla

Esempi di frasi con 打篮球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我最大的爱好就是打篮球。
  Wǒ zuìdà de àihào jiùshì dǎ lánqiú.