Significato e pronuncia di 方向

方向
Parola semplificata / tradizionale

方向 definizione italiana

fāng xiàng

  • direzione

HSK level


Carattere

  • (fāng): piazza
  • (xiàng): per

Esempi di frasi con 方向

  • 是这个方向吗?我觉得我们迷路了。
    Shì zhège fāngxiàng ma? Wǒ juédé wǒmen mílùle.