Significato e pronuncia di 有趣

有趣
Parola semplificata / tradizionale

有趣 definizione italiana

yǒu qù

 • interessante

HSK level


Carattere

 • (yǒu): avere
 • (qù): interesse

Esempi di frasi con 有趣

 • 李老师的课讲得很有趣。
  Lǐ lǎoshī de kè jiǎng dé hěn yǒuqù.
 • 这真是个有趣的梦!
  Zhè zhēnshi gè yǒuqù de mèng!
 • 你讲的这个故事真有趣!
  Nǐ jiǎng de zhège gùshì zhēn yǒuqù!