Significato e pronuncia di 杂志

杂志
Parola semplificata
雜志
Parola tradizionale

杂志 definizione italiana

zá zhì

  • rivista

HSK level


Carattere

  • (zá): miscellanea
  • (zhì): zhi

Esempi di frasi con 杂志

  • 这本杂志上的文章都写得很好。
    Zhè běn zázhì shàng de wénzhāng dōu xiě dé hěn hǎo.