Significato e pronuncia di 激动

激动
Parola semplificata
激動
Parola tradizionale

激动 definizione italiana

jī dòng

 • eccitazione

HSK level


Carattere

 • (jī): eccitare
 • (dòng): mossa

Esempi di frasi con 激动

 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 你别激动,先冷静一下。
  Nǐ bié jīdòng, xiān lěngjìng yīxià.