Significato e pronuncia di 特别

特别
Parola semplificata
特別
Parola tradizionale

特别 definizione italiana

tè bié

 • particolarmente

HSK level


Carattere

 • (tè): speciale
 • (bié): non

Esempi di frasi con 特别

 • 爸爸的身体特别健康。
  Bàba de shēntǐ tèbié jiànkāng.
 • 我特别想跟你一起去。
  Wǒ tèbié xiǎng gēn nǐ yīqǐ qù.
 • 这个菜的做法很特别。
  Zhège cài de zuòfǎ hěn tèbié.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.