Significato e pronuncia di 生意

生意
Parola semplificata / tradizionale

生意 definizione italiana

shēng yì

 • attività commerciale

HSK level


Carattere

 • (shēng): partorire
 • (yì): senso

Esempi di frasi con 生意

 • 最近我们的生意很火。
  Zuìjìn wǒmen de shēngyì hěn huǒ.
 • 他的生意越做越大。
  Tā de shēngyì yuè zuò yuè dà.
 • 他做生意赚了不少钱。
  Tā zuò shēngyì zhuàn liǎo bù shǎo qián.