Significato e pronuncia di 经济

经济
Parola semplificata
經濟
Parola tradizionale

经济 definizione italiana

jīng jì

 • economico

HSK level


Carattere

 • (jīng): attraverso
 • (jì): aiuto

Esempi di frasi con 经济

 • 这些年经济发展很快。
  Zhèxiē nián jīngjì fāzhǎn hěn kuài.
 • 近些年来这个城市的经济发展很快快。
  Jìn xiē niánlái zhège chéngshì de jīngjì fāzhǎn hěn kuài kuài.
 • 随着经济的发展,人们的生活有了很大的提
  Suízhe jīng jì de fǎ zhǎn, rénmen de shēnghuó yǒule hěn dà de tí