Significato e pronuncia di 获得

获得
Parola semplificata
獲得
Parola tradizionale

获得 definizione italiana

huò dé

 • ottenere

HSK level


Carattere

 • (huò): ottenere
 • (dé): ottenere

Esempi di frasi con 获得

 • 祝贺你们获得了好成绩。
  Zhùhè nǐmen huòdéle hǎo chéngjī.
 • 获得了成功也不能太骄傲。
  Huòdéle chénggōng yě bùnéng tài jiāo'ào.
 • 因为努力学习,他获得了理想的成绩。
  Yīnwèi nǔlì xuéxí, tā huòdéle lǐxiǎng de chéngjī.
 • 我在阅读中获得了很多知识。
  Wǒ zài yuèdú zhōng huòdéle hěnduō zhīshì.