Significato e pronuncia di 责任

责任
Parola semplificata
責任
Parola tradizionale

责任 definizione italiana

zé rèn

  • responsabilità

HSK level


Carattere

  • (zé): responsabilità
  • (rèn): ren

Esempi di frasi con 责任

  • 这件事情,我们大家都有责任。
    Zhè jiàn shìqíng, wǒmen dàjiā dōu yǒu zérèn.