Significato e pronuncia di 购物

购物
Parola semplificata
購物
Parola tradizionale

购物 definizione italiana

gòu wù

  • shopping

HSK level


Carattere

  • (gòu): acquista
  • (wù): cose

Esempi di frasi con 购物

  • 购物可以在网上付款。
    Gòuwù kěyǐ zài wǎngshàng fùkuǎn.
  • 现在人们喜欢在网上购物。
    Xiànzài rénmen xǐhuān zài wǎngshàng gòuwù.