Significato e pronuncia di 进行

进行
Parola semplificata
進行
Parola tradizionale

进行 definizione italiana

jìn xíng

 • salire

HSK level


Carattere

 • (jìn): progredire
 • (xíng): riga

Esempi di frasi con 进行

 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 比赛还在进行。
  Bǐsài hái zài jìnxíng.
 • 比赛进行得很顺利。
  Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.