Significato e pronuncia di 麻烦

麻烦
Parola semplificata
麻煩
Parola tradizionale

麻烦 definizione italiana

má fan

 • guaio

HSK level


Carattere

 • (má): canapa
 • (fán): fastidio

Esempi di frasi con 麻烦

 • 这件事儿很麻烦,我们需要你的帮助。
  Zhè jiàn shì er hěn máfan, wǒmen xūyào nǐ de bāngzhù.
 • 麻烦您帮我拿个杯子好吗?
  Máfan nín bāng wǒ ná gè bēizi hǎo ma?
 • 真不好意思,给你带来这么多麻烦。
  Zhēn bù hǎoyìsi, gěi nǐ dài lái zhème duō máfan.