Significado e pronúncia do 件

Caráter simplificado / tradicional

件 definição portuguesa

jiàn

 • peças

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 件

 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú
 • 这件事儿,我听你的。
  Zhè jiàn shì er, wǒ tīng nǐ de.
 • 我很爱穿那件白衣服。
  Wǒ hěn ài chuān nà jiàn bái yīfú.
 • 这件衣服颜色非常好看。
  Zhè jiàn yīfú yánsè fēicháng hǎokàn.
 • 这件事,跟我没关系。
  Zhè jiàn shì, gēn wǒ méiguānxì.

Palavras contendo 件 , por nível de HSK